در صورتی که نام کاربری و کلمه عبور پرسیده شد نام کاربری را mamas  و رمز ورود را 123456 برنید.

رزم آوران مریانج 

دسته ها :
ششم 3 1388 17
 برنامه mamas library ‌برای موبایل 
اگر نام کاربری ورمز عبور پرسید شد نام کاربری را mamas  ورمز عبور را 123456 وارد کنید. 
دسته ها :
چهارم 3 1388 11
X